top of page

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren. Alle desbetreffende documenten  en de webpagina's zullen aangepast worden zodoende dat iedereen op de hoogte is van de gevolgde procedures.

Overgangssbepaling

Hondenschool Kyon VZW zal in de aanloop naar de start van de GDPR haar leden via mail in kennis stellen van onderstaande privacybepalingen. 

Algemene bepalingen

Hondenschool Kyon VZW deelt geen van de bij hen bewaarde gegevens met andere partijen tenzij hiervoor een wettelijke of reglementaire basis zou bestaan (vb strafrechtelijke inbreuken). In geen geval worden de gegevens overgemaakt aan één of andere commerciële vereniging zonder voorafgaande toelating van de persoon om wiens gegevens het zou gaan. 

Gegevens leden ingevolge:

1. KKUSH

HS Kyon moet voor de KKUSH-administratie de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) voor een periode van 2 jaar bewaren

2. Gemeente

HS Kyon moet voor de gemeentelijke administratie de gegevens van de leden (naam - woonplaats) bewaren en overmaken in het kader van de gemeentelijke subsidies sportverenigingen

3. Verzekering

HS Kyon moet voor de verzekering van de activiteiten de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) bewaren en overmaken in het kader van de dekking ongevallen.

4. Boekhouding

Alle persoonsgebonden informatie gekoppeld aan de boekhoudkundige bewijsstukken worden binnen de wettelijk opgelegde termijnen bewaard

5. Interne administratie

HS Kyon bewaart voor de interne organisatie (contacteren leden) en om aan bovenstaande vragen te voldoen de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - e-mail - honden). Indien een persoon stopt met lid te zijn van HS Kyon worden zijn gegevens bijgehouden om te voldoen aan bovenstaande eisen.
Behalve in geval van expliciete toelating om over de activiteiten van HS Kyon ingelicht te blijven, zal het ex-lid ook van de maillijsten geschrapt worden.

bottom of page